-->

Tuesday, June 11, 2013

Apache Server + Tomcat Clustering with session replication

Энэхүү постоороо та бүхэнд Linux үйллийн систем дээр (RHEL server 6.3)Tomcat cluster-г Apache server дээр хэрхэн тохируулах талаар хүргэж байна. Web application-ний ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс бид Tomcat cluster хийдэг. Tomcat Cluster-г тохируулахад 2 төрлийн бүтцээр тохируулж болдог.
  •  Vertical clustering
  •  Horizontal clustering
Vertical Clustering

Horizontal Clustering

Та бүхэн дээрх зургаас хараад ажиллагааг нь ойлгож байгаа байх.
Энэхүү пост дээр Horizontal Clustering талаар байгаа болно.