-->

Thursday, January 31, 2013

Attach MD3000i to Oracle Linux (using iSCSI)

Энэхүү постоороо би та бүхэнд MD3000i storage-г Oracle Linux руу хэрхэн холбох талаар дэлгэрэнгүй заавар хүргэж байна. Дараах алхамын дагуу хийнэ үү!

MD3000i Storage Software суулгах.(Windows)

1. Install MD3000i Storage Software