-->

Wednesday, November 7, 2012

Installing the Solaris Cluster Software to Create a Two-Node Cluster with Highly Available Oracle 11g R2 Database on Solaris 10 SPARC


Энэ постоороо би HA - ийн нэгэн хувилбар болох Active-Passive хувилбарыг Sun Cluster (Oracle Solaris Cluster) ашиглан Oracle Database 11gR2 - той Solaris 10 SPARC дээр хэрхэн суулгаж тохируулах талаар та бүхэнд хүргэж байна. Дараах дарааллын дагуу гүйцэтгэнэ.
 • Үйлдлийн систем суулгах
 • Sun Cluster 3.3 software суулгах
 • Cluster үүсгэх
 • Cluster - д node нэмэх
 • Quarum диск нэмэх
 • Kernel тохиргоо хийх
 • Cluster - ийн resource - ийн тохиргоо
 • Хадгалах төхөөрөмжийн тохиргоо
 • Oracle Database software суулгах
 • Listener үүсгэх
 • Database үүсгэх
 • Database - ийн Cluster - ийн тохиргоо

Tuesday, November 6, 2012

Oracle RAC 11.2.0.3 on Oracle Solaris 11 11.11 using Oracle VM VirtualBox

Энэ постоороо би Oracle 11gR2 RAC -г Solaris 11 дээр Oracle VM VirtualBox ашиглан хэрхэн суулгаж тохируулах талаар орууллаа.

Системийг суулгаж тохируулахад дараах гол алхамуудыг хийнэ.

 1. OS installation. Solaris 11
 2. System and Kernel parameters configurations 
 3. Oracle Grid Infrastructure
 4. Oracle Database Software installation
 5. Oracle Database Creation

Monday, November 5, 2012

Automating Database Startup and Shutdown Script

Oracle Database - г Linux үйлдлийн систем дээр суулгаж тохируулсны дараа системээ reboot хийхэд Oracle Database автоматаар эхэлдэггүй. Автоматаар эхлүүлэхийн тулд дараах үйлдлүүдийг хийнэ.